Opatření k ochraně zdraví – třídnické hodiny a konzultace

Od 10. června 2020 je na naší škole znovu umožněna osobní přítomnost žáků na třídnických hodinách a konzultacích. Zde je k dispozici materiál obsahující shrnující základní opatření k ochraně zdraví žáků a zaměstnanců školy. Vzor formuláře čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, které musí každý žák před vstupem do školy předložit, si můžete vytisknout zde.

Tato aktualita byla publikována 8. 6. 2020, v sekci Aktuality.