Informace pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
informujeme vás o termínech konání testů jednotných přijímacích zkoušek – čtyřleté studium v pondělí 8. června 2020, šestileté studium v úterý 9. června 2020. Testy na naší škole budou konat ti uchazeči, kteří na přihlášce uvedli naši školu jako první v pořadí, nebo jim naše škola byla určena CERMATem. Těmto uchazečům byly v úterý 19. 5. 2020 odeslány běžnou poštou informace o přidělení evidenčního čísla, kritéria přijímacího řízení a také kompletní informace s termínem a časovým harmonogramem.
Uchazečům, kteří u nás testy konat nebudou byla odeslána zásilka pouze s informacemi o přiděleném evidenčním čísle uchazeče a kritéria přijímacího řízení.
Prosíme všechny uchazeče, kterým by zásilka nebyla v nejbližších dnech Českou poštou doručena, aby nás kontaktovali elektronicky (vedeni@gvid.cz) nebo telefonicky na tel.: 543421751.