Kritéria pro přijímací řízení 2020/2021

V sekci Přijímání na školu byla 29. 1. 2020 zveřejněna definitivní podoba Kritérií pro první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku studia ve školním roce 2020/2021. Dovolujeme si upozornit, že vzhledem k celostátně nastaveným termínům soutěží a olympiád, hodnocených v rámci kritérií přijímacího řízení, došlo v kritériích vydaných 14. 1. 2020 k úpravě kritéria č. 4, a to v podobě posunu termínu konání hodnocených soutěží do 8. 4. 2020 včetně.