Volba druhého jazyka pro nově přijaté studenty

Vážení rodiče,
povinným prvním jazykem pro všechny žáky školy je angličtina. Dle zájmu si mohou jako druhý jazyk zvolit němčinu nebo francouzštinu.
Možnost zápisu je od 20. května do 14. června na našich stránkách:

https://moodle3.gvid.cz/mod/choice/view.php?id=2068 (studenti čtyřletého studia)

https://moodle3.gvid.cz/mod/choice/view.php?id=2071 (studenti šestiletého studia)

Pokud si žák nevybere a nezapíše druhý cizí jazyk do 14. 6. 2019, bude mu určen.
Poznámka: po naplnění kapacity jednotlivých skupin pro šestileté studium (maximálně 45 žáků ve skupině jednoho jazyka) již volba nebude možná.

K registraci využijete uživatelské jméno a heslo, které jste obdrželi. Tyto údaje jsou pouze dočasné. Heslo neměňte. Trvalé účty se budou vytvářet až v září.