Upozornění pro uchazeče o studium na naší škole

V tomto týdnu jsme rozeslali pozvánky k přijímacímu řízení. Pokud Vám do pátku 22. března nedojde tato pozvánka, kontaktujte neprodleně sekretariát naší školy (tel. číslo 543 421 752).