Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů do čtyřletého studia naleznete zde.
Seznam přijatých uchazečů do šestiletého studia naleznete zde.
Celkové výsledky přijímacího řízení naleznete v sekci Přijímání na školu.