Informace pro uchazeče o studium

Dne 20. 3. 2018 byla rozeslána automatem společnosti CERMAT mailová pozvánka k příjimacím zkouškám. Současně byly poslány poštou školní pozvánky.