Archív | Říjen 2017

Slavíme 60 let Koněvky/Vídeňky!

Zveme všechny absolventy, studenty, učitele a přátele školy na akce, které pořádáme při této příležitosti dne 17. listopadu 2017:

Od 10.00 do 16.00 hodin den otevřených dveří gymnázia na Vídeňské 47.

Čeká vás prohlídka školy, expozice ze současnosti a historie gymnázia a také setkání se svými někdejšími učiteli. Paní profesorky a páni profesoři, kteří jsou již v penzi, budou přítomni od cca 13.45 hodin. Pokračujte ve čtení

Publikováno 30. 10. 2017, v rubrice Akce.

Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitel školy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a dalších předpisů volby do školské rady Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvková organizace.
Volby se uskuteční v úterý 21. listopadu 2017 v čase od 13.00 do 15.00 hodin a od 16.30 do 17.00 hodin v učebně 5F v přízemí budovy školy. Návrhy na kandidaturu je možné podávat do 16. listopadu 2017 do 12.00. Kandidatury přijímá ředitel školy prostřednictvím sekretariátu formou vyplněného formuláře kandidatury.
Podrobnosti k vyhlášení voleb do školské rady
Ke stažení – formulář kandidatury 2017
Volební řád do školské rady

Školní akademie

Další akce věnovaná oslavám 60. výročí našeho gymnázia bude Školní akademie, která proběhne ve středu 25. října od 16.30 hodin ve speciálně upravené tělocvičně gymnázia. Vystoupí naši studenti i učitelé a předvedou hudební, taneční, divadelní a další nevšední představení. Srdečně zveme všechny studenty, rodiče i příznivce školy.
Pozvánka

Publikováno 19. 10. 2017, v rubrice Akce.

Historie trochu jinak

V pátek dne 13. 10. 2017 navštívil naši školu Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. z Ústavu Pomocných věd historických a archivnictví, aby zde seznámil studentky a studenty třídy 1.B se základy „historikova řemesla“ – tj. s pomocnými vědami historickými (PVH). Pokračujte ve čtení

Publikováno 18. 10. 2017, v rubrice Akce.

Exkurze 6. F do Prahy

Třída 6.F s profesorkami M. Ležatkovou a D. Bradáčovou vyjela ve dnech 25.–27. září 2017 do Prahy. Hlavní město se chvíli zdráhalo Brňákům ukázat přívětivou tvář, ale po jistých rozpacích se nakonec počasí docela umoudřilo. Poznávání Prahy začalo prohlídkou Novoměstské radnice a výstupem na její věž. Potom následovala prohlídka Národního divadla. Druhý den jsme měli možnost zajímavého srovnání s prostorami ve Stavovském divadle. Pokračujte ve čtení

Publikováno 13. 10. 2017, v rubrice Akce.