Seznam učebnic pro školní rok 2017/2018

Nový seznam učebnic pro následující školní rok naleznete zde a seznam pro první ročníky čtyřletého studia je zde.
Žáci si mohou zakoupit učebnice pro výuku od svých starších spolužáků. Burza učebnic proběhne dne 5. září od 11.45 hodin do 12.30 hodin.

POZOR!!! Změna pro tercie: učebnice do ZSV budou stejné jako u prvního ročníku čtyřletého studia (Občanský a společenskovědní základ – PSYCHOLOGIE, Občanský a společenskovědní základ – SOCIOLOGIE, MÉDIA).