Volba druhého jazyka pro nově přijaté studenty

Vážení rodiče,
povinným prvním jazykem pro všechny žáky školy je angličtina. Dle zájmu si mohou jako druhý jazyk zvolit němčinu nebo francouzštinu.
Možnost zápisu je od 19. května (5 minut po půlnoci) do 17. června na našich stránkách:

https://moodle.gvid.cz/course/view.php?id=335 (studenti čtyřletého studia)

https://moodle.gvid.cz/course/view.php?id=336 (studenti šestiletého studia)

Pokud si žák nevybere a nezapíše druhý cizí jazyk do 17. 6. 2016, bude mu určen.
Poznámka: po naplnění kapacity jednotlivých skupin (maximálně 45 žáků ve skupině jednoho jazyka) již volba nebude možná.

K registraci využijete uživatelské jméno a heslo které jste obdrželi. Prosím, tyto přihlašovací údaje k účtu na Moodle si uschovejte, Vaše dítě tento účet bude využívat po celou dobu studia.