Informace pro uchazeče, kteří podali odvolání

Informujeme rodiče a uchazeče, že podaná odvolání můžeme řešit až po doručení výsledků z náhradního termínu přijímacích zkoušek, tedy po 22. 5. 2017.