Třídní schůzky a hovorové hodiny

Zveme rodiče našich žáků na třídní schůzky a hovorové hodiny, které se konají v úterý 15. 11. 2016. V 17. 00 hodin se můžete zúčastnit setkání vedení školy s rodiči v jídelně školy. Samotné třídní schůzky budou zahájeny setkáním rodičů s třídními učiteli v kmenových učebnách jednotlivých tříd v 17.30 hodin a v rámci navazujících hovorových hodin budou vyučující pro individuální konzultace připraveni do 18.30 hodin.
Seznam vyučujících ve třídách v tomto školním roce pro jednotlivé předměty je k dispozici zde.
Pro lepší orientaci po budovách školy můžete využít grafický plán budov.
Konkrétní umístění vyučujících během hovorových hodin je zde.

Příspěvek publikován 14. 11. 2016 v Aktuality.