Příspěvky pro Spolek rodičů

Vážení rodiče, dovolte, abychom poděkovali všem Vám, kteří jste již přispěli v tomto školním roce do Spolku rodičů při gymnáziu, a zároveň prosíme ty, kteří ještě tento příspěvek neuhradili, o zaslání platby na níže uvedený účet.

V měsících září a říjen již Spolek rodičů přispěl na exkurze a školní akce všech maturitních ročníků. Dále jsme přispěli garantům podpory (studentům 3. a 5. ročníků) na účast na adaptačních kurzech pro první ročníky a na některé sportovní akce.

Jak jsme již zmiňovali v prvním dopise, letos také přispíváme na úhradu části nábytkového vybavení v odpočinkové zóně před počítačovými učebnami, viz fotografie.

bankovní účet Spolku rodičů: 153444825/0300
variabilní symbol: 0016
zpráva pro příjemce: třída, jméno a příjmení studenta

Děkujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Celý dopis

img_20161101_143151 img_20161101_142757