Archív | Leden 2014

Děkujeme za příspěvky

Vážení a milí rodiče, děkujeme zdvořile za příspěvky, jež jste laskavě kteroukoliv cestou poslali na účet Sdružení rodičů. Penězi z nich, z individuálních darů i ze zisku ze školního plesu podporujeme representační aktivity studentů a jejich činnosti, jež nemohou být placeny školou. Více k dočtení v záložce Pro rodiče – Sdružení rodičů.

Školní ples

Vážení a milí, za Sdružení rodičů vás zvu na školní ples. Bude 7. 2. 2014 od 19.00 v Semilassu. Vstupenky a místenky lze pořídit u paní Hruškové na vrátnici školy, nebo na tomto webu.
Teším se u tance, Jenda Kalenda, 608 750 210.

Schůze Sdružení rodičů

Vážení rodiče, příští schůzka výboru Sdružení rodičů, poslední před plesem, je domluvena na úterý 4. 2. 2014 v 16.30 ve sborovně školy. Jste zváni.
Za výbor SR Jenda Kalenda